ป้ายตั้งโต๊ะ 1

                                                                                                                     ป้ายตั้งโต๊ะ 2

ป้ายตั้งโต๊ะ 3

โปสเตอร์

ตู้ไอศครีม

ตู้ไลท์บล๊อก

ตู้ไลท์บล๊อกตัวใหม่